top of page
shutterstock_1250953828.jpg

In-line inspekcije cjevovoda

Inspekcija cjevovoda igra ključnu ulogu u održavanju pouzdanosti i sigurnosti vašeg sustava prijenosa tekućina ili plinova. Bez obzira radi li se o naftnim cjevovodima, vodoopskrbnim sustavima, industrijskim transportnim cijevima ili bilo kojim drugim vrstama cjevovoda, pravilna inspekcija je neophodna kako bi se identificirali potencijalni problemi i osigurala neprekidna isporuka resursa.

Naša ponuda obuhvaća širok spektar proizvoda i usluga vezanih za očuvanje integriteta cjevovoda. Kao partner vodećih svjetskih tvrtki koje se bave integritetom cjevovoda, na raspolaganju smo našim klijentima u svim fazama održavanja cjevovoda počevši od redovnog čišćenja cjevovoda („pigiranje“), utvrđivanja stanja cjevovoda upuštanjem inteligentnih alatki u cjevovode (In-Line Inspection), pronalaska propuštanja (detekcija propuštanja plinova) pa sve do popravaka pronađenih oštećenja kompozitnim materijalima ili zamjene oštećenih sekcija cjevovoda bez obustave rada (Hot-Tapping Service).

Čišćenje cjevovoda

Redovito čišćenje transportnih cjevovoda pridonosi boljim radnim uvjetima cjevovoda u smislu boljeg protoka, smanjenih gubitaka duž cjevovoda te općenito duljem radnom vijeku cjevovoda. Uz isporuku čistača za sve namjene, pružamo i stručnu podršku pri odabiru optimalnih čistača za primjenu na vašim cjevovodima te izrađujemo prilagođene programe čišćenja u smislu redoslijeda odašiljanja čistača i ponovljivosti odašiljanja pojedinih vrsta čistača u cilju postizanja tražene/potrebne čistoće stijenki za posebne namjene.

Utvrđivanje stanja cjevovoda upuštanjem inteligentnih alatki (In-Line Inspection)

Tvrtka se već dugi niz godina bavi pružanjem usluga ispitivanja cjevovoda kombinacijom nekoliko metoda s ciljem dobivanja cjelokupne slike stanja cjevovoda s aspekta svih prijetnji integritetu i pouzdanom radu cjevovoda.

Dostupne metode ispitivanja su:

MAPPING – precizno utvrđivanje putanje i položaja cjevovoda u prostoru

DEF – analiza deformacija cjevovoda poput uleknuća, ovalnosti, boranja i sl.

MFL – utvrđivanje stanja stijenke cjevovoda metodom gubitka magnetskog toka

MDS – kombinacija 5 različitih alata (uključuje sve ranije navedene) s ciljem utvrđivanja međusobne interakcije pojedinih oštećenja

FASEK d.o.o.
Ježdovečka ulica 1g,
10250 Lučko
Hrvatska
T: +385 (0)1 3695 525
F: +385 (0)1 3695 546​
E-mail: fasek@fasek.hr
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube
bottom of page