top of page

EPS 20 ATEX 20THH0199

EPS 20 ATEX 20THH0201

SCC

ISO 45001

HRB

ISO 29001

ISO 9001;14001

Budući je djelatnost tvrtke isporuka, ugradnja i servis procesne opreme, armature i pogona za plin i naftu, cijelih procesnih jedinica za preradu plina i nafte, izvođenje antikorozivne zaštite, od izuzetne je važnosti da se već pri samoj specifikaciji opreme i/ili materijala kontrolira točnost svih tehničkih detalja, a nakon toga prati cijeli usvojeni i definirani proces kontrole kvalitete. Izuzev kontrole kvalitete, za nas kao tvrtku, naše djelatnike kao i za naše klijente i zaštitu njihove imovine izuzetno je važno poštivanje svih pravila sigurnosti i zaštite na radu. Naša osnovna načela u obavljanju poslovnih aktivnosti su:

• kontinuirano podizanje kvalitete naših usluga i proizvoda

• osiguranje zadovoljstva svih zainteresiranih strana

• stjecanje povjerenja poslovnih partnera

• stalno dokazivanje naše pouzdanosti i kvalitete izvršenja usluga

• smanjenje faktora rizika na najmanju moguću mjeru

• prevencija ozljeda i pojava profesionalnih oboljenja

• otklanjanje uzroka koji su doveli do pojave opasnih situacija

• olakšavanje izvođenja poslova klijentima u našoj organizaciji I pod našim nadzorom

• stalna usklađenost sa svim primjenjivim zakonskim propisima

• prevencija onečišćenja kao osnova svih naših aktivnosti

• edukacija i motiviranost kadrova

• stalno unapređenje sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću zasnivanim na normama ISO 9001, ISO 14001,

ISO/TS 29001 i ISO 450001.

Naša politika je okvir za uspostavljanje ciljeva i programa kojima je osnovna svrha poboljšati kvalitetu naših usluga i proizvoda, povećati stupanj sigurnosti naših djelatnika, te smanjiti na najmanju mjeru negativne utjecaje na okoliš.

Osiguranje kvalitete i certifikati

FASEK d.o.o.
Ježdovečka ulica 1g,
10250 Lučko
Hrvatska
T: +385 (0)1 3695 525
F: +385 (0)1 3695 546​
E-mail: fasek@fasek.hr
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube
bottom of page