top of page
  • Admin

IZRADA STRATEGIJE DIGITALNE TRANSFORMACIJE U CILJU OPTIMIZACIJE POSLOVANJA

Updated: 11 hours ago


Financira Europska unija – NextGenerationEU

 

FASEK d.o.o. je 06. veljače 2024. godine započeo s provedbom projekta „IZRADA STRATEGIJE DIGITALNE TRANSFORMACIJE U CILJU OPTIMIZACIJE POSLOVANJA“. Projekt se provodi sukladno pravilima Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Vaučeri za digitalizaciju“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PT1), a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (PT2).

__________________________________________________________________

 

Nositelj projekta: FASEK d.o.o.

 

Ukupna vrijednost projekta: 17.500,00€

 

EU udio u financiranju projekta: 8.400,00€

 

Razdoblje provedbe projekta: 06.02.2024. – 06.02.2025.

_________________________________________________________________

 

„Projekt izrade strategije digitalne transformacije tvrtke Fasek d.o.o.“ označava ključni korak prema prilagodbi dinamičnom digitalnom dobu. S naglaskom na stvaranje cjelovite strategije, cilj je osigurati da Fasek do.o.o. uspješno korača u digitalnu eru, povećavajući svoju učinkovitost i konkurentnost. Kroz planiranje i analizu, projekt će omogućiti tvrtki da definira konkretne ciljeve i mjere, postavi ključne pokazatelje uspjeha te izradi akcijski plan za digitalnu transformaciju.

 

Projekt uključuje sljedeću projektnu aktivnost:

  • Izrada stategije digitalne transformacije

 

Strategija digitalne transformacije poduzeća Fasek d.o.o. obuhvatit će definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije u proizvodnji i kreiranje mjera za ostvarenje zadanih ciljeva, uključujući analizu postojećeg stanja i okruženja, ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju, optimizaciju procesa i organizacije, te druge mjere koje pridonose prilagodbi poduzeća FASEK d.o.o. u digitalnom dobu, kao i metodologiju praćenja provedbe digitalne strategije (s ključnim pokazateljima - KPI). Strategija digitalne transformacije će biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća te se izrada strategije digitalne transformacije odnosi na proizvodne procese.

 

Rezultat aktivnosti će biti akcijski plan po kojem poduzeće Fasek može postupati kako bi se uspješno prilagodilo digitalnom dobu kroz uvođenje novih aplikacijskih rješenja, promjenu organizacijske kulture te optimizaciju procesa.

 

Svrha i opravdanost projekta izrade strategije digitalne transformacije za poduzeće Fasek d.o.o. leži u potrebi prilagodbe poslovanja zahtjevima suvremenog, digitalno usmjerenog tržišta. Projekt se usmjerava na rješavanje ključnih izazova s kojima se Fasek d.o.o. trenutno suočava, uključujući zastarjele procese, ograničene analitičke sposobnosti, smanjenu efikasnost, i nedostatak digitalnih inovacija.

Projekt će pridonijeti rješavanju središnjeg problema:

  • Optimizacija poslovnih procesa u proizvodnji - implementacijom digitalnih tehnologija, poput automatizacije i IoT uređaja, Fasek d.o.o. će optimizirati svoje procese, smanjujući vrijeme i troškove, te povećavajući produktivnost i efikasnost.

  • Poboljšana analitička sposobnost - korištenjem naprednih analitičkih alata, Fasek će moći bolje razumjeti tržišne trendove, ponašanje kupaca, i unutarnje procese, što će pridonijeti informiranijem i bržem donošenju odluka.

  • Povećanje digitalne agilnosti - digitalna transformacija omogućit će bržu prilagodbu promjenama na tržištu, povećavajući sposobnost poduzeća da efikasno reagira na nove izazove i prilike.

  • Poticanje digitalne inovacije - stvaranjem okruženja koje podržava inovacije, Fasek d.o.o. će biti u mogućnosti razviti nove proizvode, usluge i poslovne modele, otvarajući nove prilike za rast i razvoj.

 

Više informacija na:

38 views0 comments

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
FASEK d.o.o.
Ježdovečka ulica 1g,
10250 Lučko
Hrvatska
T: +385 (0)1 3695 525
F: +385 (0)1 3695 546​
E-mail: fasek@fasek.hr
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube
bottom of page