top of page
shutterstock_1250953828.jpg

In-line pipeline inspections

Pipeline inspection plays a key role in maintaining the reliability and safety of your liquid or gas transmission system. Whether it's oil pipelines, water supply systems, industrial transport pipes or any other type of pipeline, proper inspection is essential to identify potential problems and ensure uninterrupted supply of resources.

Naša ponuda obuhvaća širok spektar proizvoda i usluga vezanih za očuvanje integriteta cjevovoda. Kao partner vodećih svjetskih tvrtki koje se bave integritetom cjevovoda, na raspolaganju smo našim klijentima u svim fazama održavanja cjevovoda počevši od redovnog čišćenja cjevovoda („pigiranje“), utvrđivanja stanja cjevovoda upuštanjem inteligentnih alatki u cjevovode (In-Line Inspection), pronalaska propuštanja (detekcija propuštanja plinova) pa sve do popravaka pronađenih oštećenja kompozitnim materijalima ili zamjene oštećenih sekcija cjevovoda bez obustave rada (Hot-Tapping Service).

Čišćenje cjevovoda

Redovito čišćenje transportnih cjevovoda pridonosi boljim radnim uvjetima cjevovoda u smislu boljeg protoka, smanjenih gubitaka duž cjevovoda te općenito duljem radnom vijeku cjevovoda. Uz isporuku čistača za sve namjene, pružamo i stručnu podršku pri odabiru optimalnih čistača za primjenu na vašim cjevovodima te izrađujemo prilagođene programe čišćenja u smislu redoslijeda odašiljanja čistača i ponovljivosti odašiljanja pojedinih vrsta čistača u cilju postizanja tražene/potrebne čistoće stijenki za posebne namjene.

Utvrđivanje stanja cjevovoda upuštanjem inteligentnih alatki (In-Line Inspection)

Tvrtka se već dugi niz godina bavi pružanjem usluga ispitivanja cjevovoda kombinacijom nekoliko metoda s ciljem dobivanja cjelokupne slike stanja cjevovoda s aspekta svih prijetnji integritetu i pouzdanom radu cjevovoda.

Dostupne metode ispitivanja su:

MAPPING – precizno utvrđivanje putanje i položaja cjevovoda u prostoru

DEF – analiza deformacija cjevovoda poput uleknuća, ovalnosti, boranja i sl.

MFL – utvrđivanje stanja stijenke cjevovoda metodom gubitka magnetskog toka

MDS – kombinacija 5 različitih alata (uključuje sve ranije navedene) s ciljem utvrđivanja međusobne interakcije pojedinih oštećenja

FASEK d.o.o.
Ježdovečka ulica 1g,
10250 Lučko
Croatia
T: +385 (0)1 3695 525
F: +385 (0)1 3695 546​
E-mail: fasek@fasek.hr
  • Facebook
  • Linkedin
  • Youtube
bottom of page