top of page

Politika kvalitete i zaštite okoliša

 

 

 

Osnovna djelatnost poduzeća je prodaja, ugradnja i servis procesne opreme, izolacije, armature

i pogona za plin i naftu.

 

Naša su načela u obavljanju poslovnih aktivnosti:

  • kontinuirano podizanje kvalitete naših usluga i proizvoda

  • stalna usklađenost sa svim primjenljivim zakonskim propisima

  • prevencija onečišćenja kao osnova svih naših aktivnosti

  • edukacija i motiviranost kadrova

  • stalno unapređenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem zasnivanim na normama ISO 9001 i ISO 14001

 

Naša Politika je okvir za uspostavljanje ciljeva i programa kojima je osnovna svrha poboljšati

Kvalitetu naših usluga i smanjiti na najmanju mjeru negativne utjecaje na okoliš.

bottom of page