top of page

TERMALNE BARIJERE I VISOKOTEMPERATURNI PREMAZI    

Visoko temperaturni epoksi novolac premazi sa 100% suhe tvari omogućuju direktno nanošenje na vruće površine (bez zaustavljana pogona/postrojenja), te pružaju izvrsnu korozivnu zaštitu vrućih površina, naročito ispod izolacije, te zahtijevaju minimalnu pripremu površine. Premazi se aktiviraju na visokim temperaturama, te se nanose direktno na vruće površine temperature od 100 °C do 240 °C

Visoko temperaturni, jednokomponentni, silikonski premaz sa 100 % suhe tvari, otvrdnjava pomoću vlage na sobnoj temperaturi i pruža dugotrajnu korozivnu zaštitu na temperaturama do 500 °C.

            Izmjenjivači topline, vanjske površine spremnika, procesne posude i cjevovodi,…

Termalne barijere smanjuju dodirnu temperaturu površine do 80%, otklanjaju mogućnost nastanka opeklina, te smanjuju gubitak topline sustava. Premazi su na bazi epok si i novolac epoksi smola, te silikona sa 100% suhe tvari.

Podnose operativne temperature do 250 °C, mogućnost nanošenja na vruće i hladne površine  

            Kotlovi, peći, separatori, izmjenjivači topline, cjevovodi, procesne posude,…

bottom of page